Politika privatnosti

Ovom Politikom privatnosti Šlarafija doo Beograd (u daljem tekstu: ,,Sport&Recovery“ ili ,,mi“) Vas obaveštava o obradi Vaših ličnih podataka (u daljem tekstu: ,,Podaci“) prilikom poručivanja i kupovine proizvoda na sajtu www.sport-recovery.rs  kao i o Vašim pravima i zahtevima za zaštitu podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji i the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) – Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti EU, kako sledi:

1. Podatke koje obrađujemo

Mi obrađujemo Podatke koje primimo od Vas prilikom naručivanja proizvoda a koje nam dostavljate putem našeg sajta www.sport-recovery.rs (u daljem tekstu: “Sajt“)

Podaci uključuju:

  • Vaše lične podatke: ime i prezime, država, naziv kompanije (opciono), država/region, adresa, (apartman, stan, jedinica…opciono), grad, okrug (opciono), poštanski broj, telefon, e-mail, druga adresa za isporuku;
  • Podaci o vašoj kupovini: kupljeni proizvodi, količine i cene, broj profakture/fakture, datum i vreme kupovine, prethodne kupovine;
  • Podaci o vašem načinu plaćanja: npr. broj bankovnog računa ako se uplata vrši preko naloga za prenos, kojom platnom karticom ste platili;
  • Drugi podaci: ocene, recenzije koje ostavljate na Sajtu, dodatne informacije prilikom poručivanja (napomene o narudžbini-opciono).

Mi ne skupljamo i ne obrađujemo posebne vrste podataka o ličnosti.

2. Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti predstavlja slobodan pristanak lica koje davanjem svojih podataka na Sajtu se smatra da je dao saglasnost.

Ukoliko neko lice registruje drugu osobu i njegove lične podatke odgovornost je tog lica da osigura da osoba koja je registrovana bude upoznata sa ovom Politikom privatnosti i da je prihvata.

3. Svrhe za koje se obrađuju Podaci

Podatke obrađujemo u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka i za određene svrhe i za određeni period. U nastavku su navedene najvažnije koja je svrha, trajanje i pravni osnov obrade. Ako prikupljamo Podatke od Vas u druge svrhe, obavestićemo Vas posebno pre prikupljanja tih podataka.

3.1. Kupovina proizvoda 

Svrha: Obrađujemo Podatke koje navedete prilikom kupovine proizvoda u svrhu ispunjavanja naših ugovornih obaveza prema Vama.

Pravni osnov: Podaci se obrađuju na osnovu Vaše saglasnosti.

Trajanje: Do povlačenja Vaše saglasnosti.

3.2. Marketing

Svrha: Vaše Podatke obrađujemo za potrebe direktnog marketinga u vezi sa ponudama, uslugama i događajima koje organizuje Sport&Recovery (Šlarafija). Možda ćemo kombinovati Podatke koje smo prikupili mi ili naši pružaoci usluga, kako bismo kreirali detaljnu sliku potreba i interesovanja naših korisnika.

Pravni osnov: Gore pomenute Podatke obrađujemo po osnovu naših opravdanih interesa u smislu direktnog marketinga i reklamiranja.

Trajanje: Vaši Podaci će se obrađivati dok Vi ne izrazite neslaganje sa istim. Nakon što uložite prigovor Vaši Podaci će biti obrisani.

3.3. Reklamacija

Svrha: Vaše Podatke koje nam dostavljate prilikom podnošenja reklamacije obradjujemo isključivo radi rešavanja i odgovaranja na Vaše reklamacije.

Pravni osnov: Podatke obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti i zakonskih propisa koji regulišu postupak rešavanje reklamacije.

Trajanje: Vaši Podaci će se obrađivati dok Vi ne izrazite neslaganje sa istim. Nakon što uložite prigovor Vaši Podaci će biti obrisani u roku od 7 dana..

Pored toga, Vaše Podatke obrađujemo samo dok za to postoji zakonska obaveza ili su nam potrebni Podaci za vršenje ili odbranu pravnih zahteva.

4. Lica koja koriste podatke

U sklopu Sport&Recovery zaposlena lica će primati vaše Podatke koji su im potrebni za gore navedene svrhe. Ako smo zakonski obavezni na to, takođe ćemo preneti vaše Podatke nadležnim javnim organima. Pored toga, kompanije sa kojima sarađujemo (posebno provajderi IT usluga i kurirske službe) dobiće Vaše Podatke ako su im potrebni za ispunjavanje njihovih zadataka. Ovi provajderi su dužni da poverljivo postupaju sa svim podacima, da ih obrađuju samo u meri u kojoj je to neophodno za njihovo pružanje usluga.

5. Obaveza dostavljanja Vaših Podataka

Da bismo mogli da Vam pružimo uslugu- npr. dostaviti poručene proizvode – neophodno je da navedete Podatke koji su nam potrebni za obavljanje naših ugovorenih usluga. Ti Podaci su označeni sa (*) kao obavezni. Ako ne navedete te obavezne Podatke, nećemo moći da pružamo naše usluge.

6. Kolačići

O kolačićima

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru, tablet računaru ili pametnom telefonu kada posetite Sajt pomoću pretraživača. Ove datoteke ne štete i služe samo za prepoznavanje posetioca Sajta. Prilikom vaše sledeće posete Sajtu pomoću istog uređaja, informacije sačuvane u kolačićima mogu se naknadno vratiti ili na Sajt („Kolačić prve strane“) ili na drugu veb lokaciju kojoj kolačić pripada („Kolačić treće strane“).

Možete da podesite svoj pretraživač tako da je skladištenje kolačića generalno sprečeno ili svaki put budete upitani da li se slažete sa podešavanjem kolačića. Kada su postavljeni, možete da izbrišete kolačiće u bilo kom trenutku.

6.1 Tehnički nužni kolačići

Podatke prikupljene putem ovih kolačića koristimo da bolje predstavimo naš Sajt i da ponude prilagodimo korisnicima, npr. kako bismo procenili upotrebu našeg Sajta. Neki kolačići ostaju sačuvani na Vašem uređaju dok ih ne obrišete. Oni nam omogućavaju da prepoznamo Vaš veb pretraživač prilikom vaše sledeće posete. Ostali kolačići se čuvaju samo na našem Sajtu tokom trajanja vaše posete.

Možete da deaktivirate podešavanje kolačića u podešavanjima Vašeg veb pretraživača. Imajte na umu da generalna deaktivacija kolačića može dovesti do funkcionalnih ograničenja našeg Sajta.

6.2 Statistički kolačići

Statistički kolačići prikupljaju informacije o tome kako se Sajt koristi za poboljšanje njegove atraktivnosti, sadržaja i funkcionalnosti. Upotreba se odvija samo uz vašu saglasnost i samo dok ne deaktivirate odgovarajući kolačić. Svi podaci koje skupe ovi kolačići su anonimni.

6.3 Marketinški kolačići

Marketinški kolačići dolaze od eksternih reklamnih kompanija i koriste se za prikupljanje informacija o veb lokacijama koje korisnik posećuje. Upotreba se odvija samo uz vašu saglasnost i samo dok ne deaktivirate odgovarajući kolačić. Sport&Recovery koristi oglase i kolačiće za Google Analytics i Facebook.

7. Informacije o transakciji platnim karticama

[*]

8. Vaša prava u vezi obrade vaših Podataka

Vi imate pravo:

  • da zahtevate informacije koji se Vaši lični Podaci obrađuju;
  • da se isprave ili izbrišu Vaši Podaci;
  • da ograničite obradu Vaših Podataka;
  • da povučete svoj pristanak;
  • da prigovorite na obradu Vaših Podataka;
  • da se prenesu Podaci;

U slučaju da verujete da mi vršimo nedozvoljenu obradu Vaših Podataka molimo Vas da nas kontaktirate kako bi na najbrži način mogli da reagujemo. Takođe, imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu u Srbiji: www.poverenik.rs.

9. Automatizovana obrada i profilisanje

Mi ne vršimo automatizovanu obradu Podataka niti profilisanje.

10. Koga možete da kontaktirate?

Ukoliko imate pitanja ili zahteve, možete da nas kontaktirate direktno putem slanja pismena na e-mail: vbakic@schlarafia.co.rs