Štetnost Ftalata u kontaktnoj primeni

Koliko od nas se ikada zapitalo šta unosimo u sebe dok pijemo vodu iz plastične boce ili jedemo hranu iz plastičnih posuda? Šta je sa vežbanjem na plastičnim podlogama?

Da li unosimo u sebe nešto nezdravo?

Osnovni problem su ftalati. Ftalati čine jednu od komponenti svih plastičnih proizvoda namenjenim opštoj upotrebi, ali i proizvoda od PVC-a, u PVC podovima, obloženim tkaninama ili koricama knjiga. Nalaze se i u lepkovima, pesticidima, tekstilu, sredstvima za čišćenje. Takoreći svuda oko nas.

Prikaz osnovne hemijske strukture ftalata

Mnoge studije su pokazale štetnost ftalata na ljudski organizam i povezanost sa hormonalnim disbalansom i karcinogenezom.

Naime, ftalati se dodaju plastici kao aditiv za omekšavanje, smanjenje lomljivosti i povećanje flesibilnosti. Problem nastaje kada posle određenog vremenskog perioda počnu da se odvajaju od polimera (makromolekuli) jer između njih ne postoji hemijska veza i postepeno se ispuštaju iz proizvoda od PVC materijala. U kontaktu sa proizvodima koji ih sadrže može dođi do izlaganja korisnika štetnim dejstvima ovih supstanci. Najčešći način unošenja ftalata u ljudski organizam je respiratornim, oralnim i taktilnim putem. Vežbanjem na i kontaktom sa materijalima koji ispuštaju ftalate dolazimo do rizika. Posledice ftalata mogu biti veoma opasne, a jedna od njih je i poremećaj funkcije endokrinog sistema. Njihovi neželjeni efekti zavise od doze, dužine dejstva i razvojnog stadijuma, te su fetus, novorođenče i deca u pubertetu najugroženije kategorije. Utiču na pojavu preranog puberteta, promeni u dužini trajanja trudnoće, steriliteta, alergija, astme, bolesti jetre, testisa i tiroidne disfunkcije.

Firme koje proizvode ili uvoze proizvode koje sadrže ftalate u koncentraciji većoj od 0,1% u zakonskoj su obavezi da informišu sve snabdevače, potrošače ili korisnike na prisustvo ovih štetnih supstanci u proizvodu, kao i na način njegovog bezbednog korišćenja.

U EU i Srbiji određena grupa ftalata zabranjena je u izradi dečijih igračaka i proizvoda za negu dece.

Skoro trećina proizvoda od plastike testiranih na tržištu Srbije sadrži povećanu koncentraciju ftalata iznad 0,1%. Najviše su se pojavljivali u mekim plastikama, dečijim rančevima, papučama, kabanicama i PVC ciradama. Ciradni materijal je najviše korišćen materijal u proizvodnji strunjača na domaćem tržištu.

Iz svega ovoga se može zaključiti da su ftalati skrivene štetne supstance o kojima nismo do sad vodili računa (a vreme je!), a koje veoma negativno utiču na čovekovo zdravlje.

Meke sportske podloge, strunjače Sport & Recovery by Schlarafia proizvedene su od evropskih materijala sa sertifikatima PHTHALATE FREE (100% bez ftalata) za potrebe sportskog bezbednog vežbanja. Vežbanjem na našim proizvodima prilagođenim vašim potrebama možete biti sigurni u kvalitet, dugovečnost i zdravstvenu ispravnost svakog našeg proizvoda.

Da li je stvarno PHTHALATE FREE?